Thông tin

Ngày đến

Ngày đi

Thông tin

Ngày đến:
Ngày đi:
Số phòng:
Số người:
Loại phòng:
Giá:
Dịch vụ:

Tổng thanh toán:

Số tiền được giảm:

Premium Suite

  • Số giường: 01
  • Số lượng khách: 02
  • Diện tích: 80m2
2.500.000 VNĐ / đêm
Chọn phòng

Deluxe Double

  • Số giường: 01
  • Số lượng khách: 01
  • Diện tích: 40m2
1.500.000 VNĐ / đêm
Chọn phòng

Deluxe Twin

  • Số giường: 02
  • Số lượng khách: 02
  • Diện tích: 40m2
1.500.000 VNĐ / đêm
Chọn phòng

Dịch vụ

Thông tin

Ngày đến:
Ngày đi:
Số phòng:
Số người:
Loại phòng:
Giá:
Dịch vụ:

Tổng thanh toán:

Số tiền được giảm:

Thông tin người đặt

Thông tin

Ngày đến:
Ngày đi:
Số phòng:
Số người:
Loại phòng:
Giá:
Dịch vụ:

Tổng thanh toán:

Số tiền được giảm:

Hoàn thành đặt phòng

Chi tiết về đặt phòng của bạn vừa được gửi cho bạn trong email xác nhận, chúng tôi mong sớm được gặp bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02553622333/0948160033


The Harmonia Hotel