Meeting 1

Phòng được trang bị đồng bộ với những trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay sẽ mang đến những buổi đào tạo, training, tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện… có chất lượng hàng đầu.

  • Máy tính

  • Wifi

  • Máy chiếu

  • Đèn sân khấu

  • Màn chiếu

  • Đèn sáng tự nhiên

  • Bút đánh dấu

  • LED TV

  • Bảng lật

  • Bảng ghim

Book now Hotline: 04 6284 8777
https://www.google.com/maps/place/The+Harmonia+Hotel/@15.2927061,108.7311311,13z/data=!4m8!3m7!1s0x3169cb91e24250b9:0xcfd776d0e99a8d6c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d15.3621804!4d108.7883034

The Harmonia Hotel