Meeting 1

Phòng được trang bị đồng bộ với những trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay sẽ mang đến những buổi đào tạo, training, tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện… có chất lượng hàng đầu.

  • Máy tính

  • Wifi

  • Máy chiếu

  • Đèn sân khấu

  • Màn chiếu

  • Đèn ánh sáng tự nhiên

  • Bút đánh dấu

  • LED TV

  • Bảng lật

  • Bảng ghim

Đặt ngay 02553622333

Các phòng khác


The Harmonia Hotel